Sídlo

BWI-SK s.r.o.

Krivánska 6

974 11

Banská Bystrica

Telefón: +421 908 807 802

E-mail: info@bwi.sk

Fakturačné údaje

BWI-SK s.r.o.

IČO: 53176626

DIČ: 2121298091

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 39286/S, oddiel: Sro